Авторизуватись для більш швидкого доступу до кращих пропозицій. Натисніть тут якщо у вас немає облікового запису.

Макарівський медичний коледж Бізнес

1 рік тому Навчання Makariv   190 просм
Область: Makariv

Макарівський медичний коледж

https://makariv-mmu.at.ua

Адреса: Київська обл., смт Макарів, вул. Шлахетська, 25

Телефон: (04578) 5-13-73, (04578) 5-24-73

[email protected]Макарівський  медичний  коледж  знаходиться  в  смт.  Макарів  Київської  області,            вул. Шляхетська, 25.

Коледж  було  створено  шляхом  відмежування  від  Київського  медичного  училища  №1  у  1956 р. з контингентом 60 студентів за спеціальністю «Медична сестра». З 1957 р. кількість студентів збільшилася на 60 осіб за спеціальністю «Фельдшер».

Рішенням Київської обласної ради від 15 квітня 2005 р. №252-23-IV Макарівське медичне училище перейменоване у Комунальний вищий навчальний заклад «Макарівське медичне училище».

Рішенням Київської обласної ради від 28 листопада 2013 р. №706-35-  Комунальний вищий навчальний заклад «Макарівське медичне училище» перейменоване у Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Макарівський медичний коледж».

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії від 28 травня 2015 року (ліцензія АЕ №636383 від 16.06.2015 року з терміном дії до 01 липня 2025 року) та наказу МОН України від 10 червня 2015 року Макарівський медичний коледж акредитований як вищий навчальний заклад І рівня акредитації, має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за напрямом підготовки 6.120101 «Сестринська справа» за такими спеціальностями: 5.12010101 Лікувальна справа – сертифікат про акредитацію – НД-І №1075709 від 10 червня 2015 року з терміном дії до 01 липня 2025 року; 5.12010102 Сестринська справа – сертифікат про акредитацію – НД-І №1075710 від 10 червня 2015 року з терміном дії до 01 липня 2025 року. 

Майбутні медики в стінах коледжу зростають не лише професійно, але й стають високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної і політичної культури з чіткою громадянською позицією, прагненням до саморозвитку, самовдосконалення та моральної самозавершеності.

За роки свого існування коледж підготув більше 6 тисяч молодших медичних фахівців, які працюють у всіх областях України.

В коледжі навчається понад триста студентів з різних куточків України. До їх послуг – навчальний корпус з навчальними аудиторіями, лабораторією, тренажерним кабінетом, комп’ютерним класом, який підключений до мережі Інтернет, актовою залою, бібліотекою з читальним залом, навчальними кабінетами на базі Макарівської ЦРЛ та гуртожитком.

Удосконалення практичної підготовки студентів коледжу відбувається під час проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики на практичних базах Макарівського, Бородянського, Іванівського, Києво-Святошинського, Фастівського, Поліського районів.

Головна мета виховної роботи коледжа – формування всебічно розвиненої особистості студента, виховання його на основі принципів медичної етики і деонтології. Заходи виховної роботи спрямовані на відродження національних, духовних, історичних традицій українського народу, формування почуття милосердя, національної гідності та свідомості.

В коледжі налагоджена тісна співпраця студентського та педагогічного колективів, яка спрямована на те, щоб крім аудиторно-навчальної форми діяльності, студенти проходили і школу громадського становлення через  систему різноманітних студентських структур. Це, перш за все, стосується студентського самоврядування, профкому, ради гуртожитку.

Розвиток медичної освіти на сучасному етапі потребує значних змін. Тому головним завданням педагогічного колективу медичного коледжу є підвищення рівня фахової підготовки медичних працівників, що дозволить випускати висококваліфікованих спеціалістів середньої ланки.

       Запрошуємо на навчання всіх, хто бажає здобути професію медичного працівника і готовий у  будь-яку хвилину прийти на допомогу тим, хто її потребує.